Purukumilla me paikkaamme sen!

Tällä viikolla kuulimme surullisia uutisia, että Valkeavuoren kouluhanke Kaarinassa tulee jälleen viivästymään, koska kilpailutus on keskeytetty prosessissa esille tulleiden eturistiriitojen vuoksi. Samalla viivästymään tulee edelleen myös kunnallisten päiväkotipaikkojen lisäys keskusta-alueelle. Viime viikolla sivistyslautakunnan kokouksessa päätettiin lisätä kunnallisia päivähoitopaikkoja Kuusiston päiväkotiin alle 3-vuotiaiden ryhmän ja Hovirinnan eskariin tulevan ryhmän muodossa.

Päätös on lähinnä uppoavan veneen tilkitsemistä purukumipaikalla.

Kaarina on ollut viimeisten yli 10 vuoden ajan erityisesti lapsiperhemuuttovoittoinen kaupunki, joten varsinaisena yllätyksenä ei varhaiskasvatuksen lisääntynyt tarve liene kaupungille kuitenkaan tulleen. Kyse on enemmänkin poliittisesti strategisesta tahtotilasta, kuin suunnitelmallisuuden puutteesta.

Erityisesti kokoomus on palvelustrategisessa suunnittelussa usein tuonut esille mantraansa siitä, ettei kaupungin kannata ”sijoittaa seiniin”, eli lisätä omaa palveluntuotantoaan, vaan sijoittaa lakisääteisten palveluiden tuottamiseen osoitetut verovarat yksityisten palveluntarjoajien taskuun. Jarruttamalla kunnallisen palveluntuotannon lisäämistä on tietoisesti luotu tilanne, jossa palvelunkäyttäjien lisääntyessä räjähdysmäisesti, palveluntarjoaja joutuu päivähoitopaikkojen osalta tarjoamaan omista päiväkodeistaan eioota ja ostamaan palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, koska palvelua on lakisääteisesti tuotettava.

Sivistyspalveluiden palvelustrategiasta vuosille 2019-2025 päätettäessä sivistyslautakunnan kokouksessa 23.4.2019, kokoomus jo ehdottikin, että yksityisten palveluiden osuutta palveluiden tuottamisesta on nostettava ja varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotihoidon tavoitteelliseksi toteuttamistavaksi otetaan, oma tuotanto 55-60 % ja muu tuotanto 40-45 %. Ehdotus sai taakseen RKP:n ja Sinisten lautakuntajäsenet, sekä Vihreiden toisen jäsenen ja voitti äänestyksen.

On nurinkurista ja kestämätöntä, että sivistyslautakunta joutuu vuodesta toiseen suunnittelemaan käyttötalousbudjettiinsa yhtä suuren osan ostopalveluiden ostamiseen, kuin oman tuotantonsa pyörittämiseen. Palveluiden tarjontaa ei tällöin määrittele enää asiakaslähtöiset tarpeet, vaan palveluiden yksityistämiseen tähtäävät ideologiset strategiat.

Kaarinan kaupungin laskelmien mukaan vuonna 2023 kaupungissa tulee olemaan noin 100 päivähoitopaikan vaje ja vuonna 2024 lähes 200 päivähoitopaikan vaje.  

Palvelustrategiset prosenttirajat on päivähoidon suhteen ylitetty aikoja sitten. Seuraavana oikeistopuolueiden ajatuksena on varmaankin poistaa palvelustrategiset prosenttirajat vetoamalla järkyttävään pulaan päivähoitopaikoista ja todeta, että apuun voivat tulla vain yksityiset palveluntarjoajat. Asiaa tullaan varmasti perustelemaan sillä, että yksityinen palveluntuotanto on halvempaa ja kiinteistöt rakentuvat yksityisen toimesta nopeasti, ilman kaupungin omaa investointia.

Ironista asiassa on se, että yksikään yksityisistä päivähoitoyksiköistä ei tarjoa päivähoitoa erityisentuen lapsille, sillä erityislastentarhanopettajien palkkaaminen on kallista, eikä siis kannattavaa yksityisille palveluntarjoajille, joiden päämääränä on tehdä liiketoiminnastaan tuottavaa. Näiden palveluiden tarjoaminen jää siis kunnallisten yksiköiden harteille, joka luonnollisesti nostaa suoritehintoja. Myös vuoropäivähoito on kokonaan kaupungin yhden yksikön harteilla.

Miksi Kaarina ei pysty olemaan ketterä, oikea-aikainen, joustava ja rakentamaan peruspalveluilleen kiinteistöjä, kun käyttötarpeen räjähdysmäinen kasvu on ollut tiedossa jo pitkään? Vastaus piilee poliittisessa tahtotilassa.  

Seuraa minua Facebookissa!