Lapsuus on suora lähetys

Olen työskennellyt viimeiset 17 vuotta lastensuojelun eri tehtävissä, joista viimeiset kuusi vuotta lastensuojelun perhekuntoutusyksikössä. Perhekuntoutuksessa keskeisinä kulmakivinä ovat perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin toiminnallisin menetelmin, arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen.  

Arjen työssä tämä tarkoittaa kaikkea sitä, mitä perheiden elämään voi kuulua synnytykseen valmistautumisesta, työllisyyspalveluiden ja mielenterveyspalveluiden kontaktien etsimisestä, lasten nukkumaanmenorutiinien harjoittelusta vanhempien tai vanhemman raha-asioiden hoitamisen kautta vanhempien oman lapsuudessaan saadun ja koetun vanhemmuuden pohtimiseen.  Yhteistä kaikille perheille on se, että heidän palvelupolkunsa on yleensä ollut perhepalveluissa ja lastensuojelupalveluissa jo melko pitkä. Vaikka palveluita olisi perheille tarjottukin, ajoitus ei ehkä ole ollut oikea. Kun tällaiseen yhtälöön lisätään vielä esimerkiksi vanhemman väsymys tai uupumus, lapsen neurologisia haasteita, jokaisella käyntikerralla vaihtuvat ammattilaiset ja hajanaisesti ripotellut palvelut, ei ole ihme että moni perhe putoaa heille tarpeellisten palveluiden piiristä. Saavutettavilla matalankynnyksen palveluilla, monta pienestä lumihipusta alkanutta lumipalloa olisi voitu estää vyörymästä kokonaiseksi lumiukoksi.  

Jokainen perhe on omanlaisensa systeemi, jossa jokainen perheenjäsen, sekä hänen hyvinvointinsa vaikuttaa muiden jäsenten hyvinvointiin. Siksi perhekeskusten palveluissa tulisi huomioida, että perheen aikuisten palvelut olisi tunnistettava ja saavutettava myös samalla käynnillä perhekeskukseen. Vain yhden palasen hoitaminen perhesysteemistä, ei vie koko perheen hyvinvointia eteenpäin.   

Hyvinvointialueuudistuksessa ajatuksena on, että lasten-, nuorten- ja lapsiperheiden palvelut tullaan järjestämään saman katon alle perhekeskuksiin, joka yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa asiakaslähtöisesti.

Ajatus on saatettava konkreettiselle tasolle Varsinais-Suomen perhekeskusmallia suunniteltaessa siten, että perheillä on mahdollisuus saada juuri heille oikea-aikaiset palvelut yhdestä paikkaa, ilman jonotusta ja luukuttamista. Panostamalla ennaltaehkäiseviin neuvola-, kouluterveydenhuolto- ja lastensuojelupalveluihin sijoitamme tulevaisuuteemme. Niihin lapsiin, joista kasvaa omia lapsiaan kasvattavia vanhempia.

Sillä lapsuus on suora lähetys – siitä ei voi ottaa uusintaa.