Aluevaalit 2022

Kevään 2022 historiallisissa aluevaaleissa ratkaistaan se, miten voimme luottaa hyvinvointiyhteiskuntamme tärkeimpiin palveluihin ja kykyyn kannatella ihmistä vaikealla hetkellä.

Aluehallintouudistuksella halutaan turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueen asukkaille, sekä kaventaa alueellisia ja valtakunnallisia hyvinvointi- ja terveyseroja. Emme saa unohtaa sosiaalipalveluiden (lastensuojelu, kouluterveydenhuolto, ikäihmisten palvelut, mielenterveys- sekä päihdepalvelut) asemaa tässä tärkeässä uudistuksessa!

Olen toiminut lastensuojelun kentällä eri työtehtävissä yli 17 vuotta ja nähnyt työni kautta kauan kaivatun aluehallintouudistuksen tarpeellisuuden, niin sote-alan työntekijöiden kuin asiakkaidenkin näkökulmasta.

Tasa-arvoiset ja saavutettavat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut taataan vain hyvinvoivan, työssään viihtyvän ja ammatillista arvostusta nauttivan henkilöstön avulla.

Saavutettavat palvelut tarkoittavat, että varatessaan ajan Sote-keskukseen, ihminen ohjataan oikeiden palveluiden piiriin tunnistaen hänen sekä sosiaali- että terveyspalveluiden tarpeensa samalla käynnillä.     

Lasten ja lapsiperheiden palveluita on kehitettävä saumattomassa yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Lapsiperheiden on saatava palvelunsa matalalla kynnyksellä, yhdestä paikasta, sote-keskuksista vaivattomasti!

Mielenterveys- ja päihdepalveluita on vahvistettava. Hoitoon on päästävä nopeasti ja matalalla kynnyksellä ja asiakaspaikkoja sekä hoitoresursseja on lisättävä.

Ikäihmisten on saatava yksilöllisesti kohdennettuja palveluita, joiden järjestämisen lähtökohtana on oltava yksilöllisen toimintakyvyn kuuleminen ja arviointi. Kotihoitoa voidaan tarjota vain silloin, kun ihmisen oma toimintakyky on siihen riittävä ja palveluasumisen piiriin on päästävä, kun ihmisen toimintakyky sitä vaatii!

Sosiaali-ja terveyspalveluiden kenttä on minulle tuttu työni kautta. Toimintansa aloittavalla uudella aluevaltuustolla on tärkeä ja vastuullinen tehtävä alueellisen palvelujärjestelmän luojana. Siksi aluevaltuustoon tarvitaan päättäjiksi ihmisiä, joilla on vahvaa näkemystä ja kokemusta sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiosta ja palveluketjujen toimivuudesta, sekä toimimattomuudesta.

Toivon, että saan olla luottamuksenne arvoinen ja pääsen vaikuttamaan Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuteen ja tasa-arvoisuuteen aloittavassa aluevaltuustossa!