Anna mun kaikki kestää!- Blogi

Lapsuus on suora lähetys

Olen työskennellyt viimeiset 17 vuotta lastensuojelun eri tehtävissä, joista viimeiset kuusi vuotta lastensuojelun perhekuntoutusyksikössä. Perhekuntoutuksessa keskeisinä kulmakivinä ovat perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin toiminnallisin menetelmin, arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen.  

Arjen työssä tämä tarkoittaa kaikkea sitä, mitä perheiden elämään voi kuulua synnytykseen valmistautumisesta, työllisyyspalveluiden ja mielenterveyspalveluiden kontaktien etsimisestä, lasten nukkumaanmenorutiinien harjoittelusta vanhempien tai vanhemman raha-asioiden hoitamisen kautta vanhempien oman lapsuudessaan saadun ja koetun vanhemmuuden pohtimiseen.  Yhteistä kaikille perheille on se, että heidän palvelupolkunsa on yleensä ollut perhepalveluissa ja lastensuojelupalveluissa jo melko pitkä. Vaikka palveluita olisi perheille tarjottukin, ajoitus ei ehkä ole ollut oikea. Kun tällaiseen yhtälöön lisätään vielä esimerkiksi vanhemman väsymys tai uupumus, lapsen neurologisia haasteita, jokaisella käyntikerralla vaihtuvat ammattilaiset ja hajanaisesti ripotellut palvelut, ei ole ihme että moni perhe putoaa heille tarpeellisten palveluiden piiristä. Saavutettavilla matalankynnyksen palveluilla, monta pienestä lumihipusta alkanutta lumipalloa olisi voitu estää vyörymästä kokonaiseksi lumiukoksi.  

Jokainen perhe on omanlaisensa systeemi, jossa jokainen perheenjäsen, sekä hänen hyvinvointinsa vaikuttaa muiden jäsenten hyvinvointiin. Siksi perhekeskusten palveluissa tulisi huomioida, että perheen aikuisten palvelut olisi tunnistettava ja saavutettava myös samalla käynnillä perhekeskukseen. Vain yhden palasen hoitaminen perhesysteemistä, ei vie koko perheen hyvinvointia eteenpäin.   

Hyvinvointialueuudistuksessa ajatuksena on, että lasten-, nuorten- ja lapsiperheiden palvelut tullaan järjestämään saman katon alle perhekeskuksiin, joka yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa asiakaslähtöisesti.

Ajatus on saatettava konkreettiselle tasolle Varsinais-Suomen perhekeskusmallia suunniteltaessa siten, että perheillä on mahdollisuus saada juuri heille oikea-aikaiset palvelut yhdestä paikkaa, ilman jonotusta ja luukuttamista. Panostamalla ennaltaehkäiseviin neuvola-, kouluterveydenhuolto- ja lastensuojelupalveluihin sijoitamme tulevaisuuteemme. Niihin lapsiin, joista kasvaa omia lapsiaan kasvattavia vanhempia.

Sillä lapsuus on suora lähetys – siitä ei voi ottaa uusintaa.  

Haloo, täällä sote-työntekijä, kuuleeko kukaan?

Olen kuluneen vuoden aikana esimiehenä rekrytoinut suhteellisen pieneen julkisen puolen lastensuojelun perhekuntoutusyksikköön viidesti ihmistä vakituiseen perheohjaajan työsuhteeseen.

Olen työskennellyt asiakasperheen kanssa, joka kertoi perhekuntoukseen tullessaan heidän asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän olevan järjestyksessään seitsemäs- kuluvan vuoden aikana.

Olen kuluvan vuoden aikana työskennellyt myös useamman sosiaalityöntekijän kanssa, jotka ovat uupuneet ja vaihtaneet työkenttää, jopa alaa, koska eivät ole kyenneet suoriutumaan työtaakastaan ammatillisesti ja eettisesti työtään tehden.

Eettinen stressi voidaan määritellä kuormitukseksi, jota syntyy tilanteissa joissa joutuu tinkimään omasta työnlaadustaan tai työskentelemään omia periaatteitaan vastaan. Tällaisia tilanteita voivat luoda esimerkiksi aikapaineet tai resurssipula.

Keväällä 2021 SAK:n työelämäbarometriin vastanneista työntekijöistä joka kolmannes kertoi, ettei pysty tekemään töitään niin hyvin ja huolellisesti kuin haluaisi.

Määrä on hälyttävä. Samaan aikaan kun tiedämme sosiaali- ja terveysalaa uhkaavan järisyttävän työvoimapulan, sote-alalla jo työskentelevistä ihmisistä suuri osa kokee, ettei pysty selviytymään työtehtävistään niin hyvin kuin haluaisi.  Johtamisen ontuminen, organisaatiomuutokset, teknologiauudistukset sekä muut kehittämishankkeet vaikuttavat osaltaan työntekijöiden kokemuksiin siitä, ettei töitä ehdi tehdä riittävän hyvin ja huolella.

Puhumattakaan jo kaksi vuotta kestäneestä globaalista pandemiasta.

Nyt vuoden alusta astui voimaan lastensuojelulain muutos, joka asettaa lastensuojelun sosiaalityöntekijälle asiakasmitoituksen, jonka mukaan yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 eteenpäin.

Vasemmistoliitto on ollut hallituspuolueena ajamassa lakimuutosta ponnekkaasti eteenpäin, samoin kuin lakiin jo kirjattua vanhustenhuollon hoitajamitoitusta.

Lakiin kirjatut muutokset eivät kuitenkaan vielä itsessään vähennä tai poista eettistä stressiä, työn kuormittuneisuutta tai sote-alaa vaivaavaa resurssipulaa. Tarvitaan käytännön tekoja, lisärekrytointeja, työmallien muutoksia ja sote-alan vetovoimaisuuden lisäämistä reilulla ja kilpailukykyisellä palkkauksella. Sote-ala ei ole hyväntekeväisyystyötä, jonne ohjautuneet tunnolliset ja empaattiset ihmiset voidaan kuluttaa loppuun ja tuudittautua ajatukseen, että tulijoita alalle kyllä riittää.

On äärimmäisen tärkeää, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintomallia rakennettaessa asiakastyötä vaativissa sote-alantyötehtävissä suorittavien työntekijöiden näkökulmat ja ääni tulevat organisaatiomalleja luotaessa vahvasti esille. Lain mukaisista henkilöstömitoituksista sekä asiakasmitoituksista on huolehdittava ja pidettävä kiinni riittävällä ja ammattitaitoisella henkilöstörekrytoinnilla.

Tasa-arvoiset ja saavutettavat julkiset sote-palvelut taataan vain hyvinvoivan, työssään viihtyvän ja ammatillista arvostusta nauttivan henkilöstön avulla!

Kuka päättää arjestasi?

Turun Sanomien Kuntavaalit-liitteessä (21.5.21) oli haastateltu kolmea opiskelijanuorta, joilla kaikilla oli yhteneväinen ajatus siitä, ettei kuntapolitiikka ole houkuttelevaa tai kiinnosta yhtä paljon kuin valtakunnan politiikka. Jutussa myös kerrottiin, että opiskelijoilla äänioikeus seuraa heitä opiskelupaikkakunnalle, jossa voi olla vaikea löytää uutena kuntaan muuttajana itselleen sopivaa ehdokasta.

Kun ihminen harkitsee paikkakunnan vaihtoa, opiskelu- tai työperäisistä syistä tai ihan vain jonkun muun muutosta vaativan asian edessä, väitän että harva ihminen käy googlailemassa ja ottamassa selvää oman tulevan kotikuntansa kuntaveroprosentista tai kunnan taloustilanteesta.

Ratkaisevinta arkiympäristön muutoksessa on tulevan uuden ympäristön toimivuus ja saavutettavat lähipalvelut. Jollekin se voi merkitä toimivia joukkoliikenneratkaisuja, kodin läheltä löytyvää päiväkotia tai lähikoulua, terveyskeskusta josta saa nopealla vasteella aikoja, toimivaa kirjastoa tai lähiliikuntapaikkoja, ja jollekin se voi merkitä esteetöntä kulkua keskustassa pyörätuolilla, sopivan hintaista uimahallilippua, pianotuntimahdollisuuksia kansalaisopistossa tai niinkin arkista asiaa kuin lähiympäristön turvallisuudesta huolehtimista katujen aurauksella ja hyvällä katuvalaistuksella.

Kaikista näistä asioista päätetään kuntapolitiikassa. Päätöksien tekijöinä toimivat naapurisi, parturisi, automekaanikkosi, diabeteshoitajasi, lähikauppasi kauppias tai joku muu maallikko, joka on halunnut vaikuttaa edellä mainittujen asioiden toimivuuteen ja järjestämiseen kotikunnassasi. Onkin huolestuttavaa, että ihmiset mieltävät valtakunnan politiikalla ja eduskuntavaaleissa äänestämisellä olevan suurempi merkitys arkensa toimivuudessa, kuin kuntapolitiikalla.   

Yhteistä kuntapolitiikalle ja valtakunnan politiikalle on se, että politiikka on joukkuelaji. Yksikään yksilö ei itsenäisenä toimijana vie eteenpäin yhtäkään aloitetta tai hanketta yksinään. On osattava neuvotella, perehdyttävä, luettava esityslistoja ja päätöspöytäkirjoja, kuunneltava virkamiehiä, suunniteltava, pohdittava ja punnittava vaihtoehtoja omassa poliittisessa ryhmässä, sekä muiden ryhmien kanssa.

Mutkien suoristamisella, huonolla valmistelutyöllä, mollaamisella, jarruttamisella, olkiukkojen rakentelulla, yhteisiä resursseja kuluttavalla äänestyttämisellä, selvityspyyntöjen loputtomalla virralla, lupauksilla muuttaa asioita joista ei päätetä kunnissa eikä yksilöinä, änkyröinnillä ja huonoilla käytöstavoilla, ei pelata joukkuepeliä, jossa voittajana on kuntalaisen toimiva arki.

Käytä siis ääntäsi kuntavaaleissa, kun haluat vaikuttaa jokapäiväiseen arkeesi.

Käytä ääntäsi harkiten, omia ja lähiympäristösi arvoja kuunnellen.   

Seuraa minua Facebookissa!

Purukumilla me paikkaamme sen!

Tällä viikolla kuulimme surullisia uutisia, että Valkeavuoren kouluhanke Kaarinassa tulee jälleen viivästymään, koska kilpailutus on keskeytetty prosessissa esille tulleiden eturistiriitojen vuoksi. Samalla viivästymään tulee edelleen myös kunnallisten päiväkotipaikkojen lisäys keskusta-alueelle. Viime viikolla sivistyslautakunnan kokouksessa päätettiin lisätä kunnallisia päivähoitopaikkoja Kuusiston päiväkotiin alle 3-vuotiaiden ryhmän ja Hovirinnan eskariin tulevan ryhmän muodossa.

Päätös on lähinnä uppoavan veneen tilkitsemistä purukumipaikalla.

Kaarina on ollut viimeisten yli 10 vuoden ajan erityisesti lapsiperhemuuttovoittoinen kaupunki, joten varsinaisena yllätyksenä ei varhaiskasvatuksen lisääntynyt tarve liene kaupungille kuitenkaan tulleen. Kyse on enemmänkin poliittisesti strategisesta tahtotilasta, kuin suunnitelmallisuuden puutteesta.

Erityisesti kokoomus on palvelustrategisessa suunnittelussa usein tuonut esille mantraansa siitä, ettei kaupungin kannata ”sijoittaa seiniin”, eli lisätä omaa palveluntuotantoaan, vaan sijoittaa lakisääteisten palveluiden tuottamiseen osoitetut verovarat yksityisten palveluntarjoajien taskuun. Jarruttamalla kunnallisen palveluntuotannon lisäämistä on tietoisesti luotu tilanne, jossa palvelunkäyttäjien lisääntyessä räjähdysmäisesti, palveluntarjoaja joutuu päivähoitopaikkojen osalta tarjoamaan omista päiväkodeistaan eioota ja ostamaan palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, koska palvelua on lakisääteisesti tuotettava.

Sivistyspalveluiden palvelustrategiasta vuosille 2019-2025 päätettäessä sivistyslautakunnan kokouksessa 23.4.2019, kokoomus jo ehdottikin, että yksityisten palveluiden osuutta palveluiden tuottamisesta on nostettava ja varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotihoidon tavoitteelliseksi toteuttamistavaksi otetaan, oma tuotanto 55-60 % ja muu tuotanto 40-45 %. Ehdotus sai taakseen RKP:n ja Sinisten lautakuntajäsenet, sekä Vihreiden toisen jäsenen ja voitti äänestyksen.

On nurinkurista ja kestämätöntä, että sivistyslautakunta joutuu vuodesta toiseen suunnittelemaan käyttötalousbudjettiinsa yhtä suuren osan ostopalveluiden ostamiseen, kuin oman tuotantonsa pyörittämiseen. Palveluiden tarjontaa ei tällöin määrittele enää asiakaslähtöiset tarpeet, vaan palveluiden yksityistämiseen tähtäävät ideologiset strategiat.

Kaarinan kaupungin laskelmien mukaan vuonna 2023 kaupungissa tulee olemaan noin 100 päivähoitopaikan vaje ja vuonna 2024 lähes 200 päivähoitopaikan vaje.  

Palvelustrategiset prosenttirajat on päivähoidon suhteen ylitetty aikoja sitten. Seuraavana oikeistopuolueiden ajatuksena on varmaankin poistaa palvelustrategiset prosenttirajat vetoamalla järkyttävään pulaan päivähoitopaikoista ja todeta, että apuun voivat tulla vain yksityiset palveluntarjoajat. Asiaa tullaan varmasti perustelemaan sillä, että yksityinen palveluntuotanto on halvempaa ja kiinteistöt rakentuvat yksityisen toimesta nopeasti, ilman kaupungin omaa investointia.

Ironista asiassa on se, että yksikään yksityisistä päivähoitoyksiköistä ei tarjoa päivähoitoa erityisentuen lapsille, sillä erityislastentarhanopettajien palkkaaminen on kallista, eikä siis kannattavaa yksityisille palveluntarjoajille, joiden päämääränä on tehdä liiketoiminnastaan tuottavaa. Näiden palveluiden tarjoaminen jää siis kunnallisten yksiköiden harteille, joka luonnollisesti nostaa suoritehintoja. Myös vuoropäivähoito on kokonaan kaupungin yhden yksikön harteilla.

Miksi Kaarina ei pysty olemaan ketterä, oikea-aikainen, joustava ja rakentamaan peruspalveluilleen kiinteistöjä, kun käyttötarpeen räjähdysmäinen kasvu on ollut tiedossa jo pitkään? Vastaus piilee poliittisessa tahtotilassa.  

Seuraa minua Facebookissa!

Onko sinulla ollut ongelmia Vasemmistoliiton kanssa yrittäjätaustasi vuoksi?

Näin vaalien alla on yksi vuorenvarma teema, joka pompsahtaa esille keskusteluun, samalla tavalla kuin iänikuiset kysymykset kasvisruokapäivistä kouluissa tai armeijassa, tai kysymykset seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oikeudesta vanhemmuuteen tai liputuspäivään.

Se on Vasemmistoliiton suhde yrittäjyyteen.

Kaarinan Vasemmistoliitolla on tulevissa vaaleissa ehdokaslistallaan ennätykselliset 23 ehdokasta. Näistä ehdokkaista seisemällä ehdokkaalla on tai on ollut oma yritys.

Paikallislehti halusi haastatella heistä yhtä ja lähetti ehdokkaalle kysymykset sähköpostilla. Kysymyspatteristo alkoi sillä, että haluttiin tietää kuinka kauan kyseinen ehdokas on asunut Suomessa, koska ehdokas on maahanmuuttajataustainen. Kysymykset jatkuivat toimittajan sanoilla, että hän on ymmärtänyt ehdokkaan olevan yrittäjä, miksi ehdokas on siis Vasemmistoliiton listalla, koska Vasemmistolaiset eivät yleensä ole yrittäjiä. Haluttiin myös tietää, mitä annettavaa ehdokkaalla on Vasemmistoliitolle yrittäjätaustansa vuoksi ja onko ehdokkaalla ollut ongelmia Vasemmistoliiton kanssa yrittäjätaustansa vuoksi.

Kuinka monta ohjaavaa olettamusta löydät toimittajan kysymyksissä?

Sain myös taannoin kutsun paikallisten yrittäjien yhdistyksen vaalipaneeliin. Kiitin kutsusta ja kerroin osallistuvani mielelläni. Ihmettelin toki mielessäni, että miksi kutsu oli kohdistunut minuun, julkisella sektorilla työskentelevään ja julkisia palveluita puolustavaan ehdokkaaseen, koska ehdokasjoukossamme on myös paikalliseen yrittäjäyhdistykseen kuuluvia ehdokkaita. Vastaus kuuluukin, että ehkä juuri siksi.

Tutkitusti moni äänestäjä löytää ehdokkaansa vaaleissa vaalikoneiden kautta. Siksi vaalikoneisiin vastaaminen ja erityisesti vastauksiensa perustelu vaalikoneissa on ehdokkaille erityisen tärkeää. Medialla on suuri valta myös vaalikoneiden ylläpitäjänä. Vaalikoneiden kysymykset laatiikin suuri joukko toimittajia.  Tämän kevään vaalikonekysymyksien anti ei ollut yllättävää. Monet kysymyksistä olivat samoja kuin eduskuntavaaleissa, joka on siltä osalta huolestuttavaa, että kunnissa ei päätetä valtiontason asioista. Ei maahanmuutosta, eikä EU tukipaketista.  Suuri joukko kysymyksiä haiskahti jo valmiiksi tunkkaisilta perusolettamuksilta, kuten juuri siltä, että Vasemmistoliitto ei olisi yrittäjäystävällinen tai Vasemmisto ei ajaisi yrittäjien asioita.

Sopivan ehdokkaan löytäminen vaatiikin äänestäjiltä suurta viitseliäisyyttä ottaa asioista selvää, sekä keskittynyttä medialukutaitoa.

Olisikin suotavaa, että kaavoihin kangistuneiden olettamusten sijaan, mediakin rohkenisi haastamaan toimittajakuntaansa kysymään puolueilta ja ehdokkailtaan uudentyyppisiä kysymyksiä. Kokoomukselta voisikin kysyä heidän suhdettaan köyhyyteen, vihreiltä heidän suhdettaan metsäteollisuuteen, keskustalta heidän suhdettaan kaupunkiympäristöihin ja kaavoitukseen, perussuomalaisilta heidän suhdettaan taide- ja tiedekulttuurin kehittämiseen.

Vasemmistoliitto voisi avata suhdettaan vaurastumiseen.

Ei, emme halua estää ketään ryhtymästä yrittäjäksi tai olla kenenkään yksilön vaurastumisen tiellä. Sen sijaan haluamme, että jokaisella on tasa-arvoiset lähtökohdat yrittää tässä yhteiskunnassa ja elämässä. Emme halua, että kuilu niiden välillä, joilla nämä mahdollisuudet lähtökohtaisesti ovat ja joilla mahdollisuuksia on vähemmän, kasvaisi liian suureksi. Hyvinvointia EI lisätä VÄHENTÄMÄLLÄ niiltä, joilla on jo valmiiksi niukasti, vaan TASAAMALLA yhteiskunnan ääripäiden eroja.  

Vaurastuminenkin näet kuuluu kaikille – ei harvoille.

Seuraavissa vaaleissa toivoisinkin, etten enää joutuisi perustelemaan sitä, miksi Pride-liputus ei ole mielipidekysymys vaan tasa-arvokysymys. Tai sitä, että vatsa ei osaa eritellä onko sinne saapunut proteiini eläinperäistä vai kasvisperäistä, vaan että asiaa pitäisi tarkastella kestävän kehityksen näkökulmasta. Tai sitä, että peruskoulumme kulmakivenä on tarjota yleissivistys tasa-arvoisesti kaikille.

Sillä muuten, emme voi taata myöskään sitä, että tulevat sukupolvet osaavat suodattaa median tuottamaa tietotulvaa kriittisesti ja ymmärtävät, miten poliittinen järjestelmämme toimii ja millaisista asioista kunnissa päätetään.

Vaalit ovat nurkan takana -oletko valmis?

Olen vältellyt näiden kotisivujen päivittämistä ja keksinyt jos jonkinlaisia tekosyitä ettei päivityshommiin tarvitsisi ryhtyä. Ja hyvin olenkin onnistunut tässä asiassa – ihan peräti jopa kaksi vuotta!

Syynä ei todellakaan ole se, että kaupunginvaltuutettu Kapaselta olisivat loppuneet poliittiset mielipiteet ja ajatukset ehtyneet, vaan uskon puute. Minun ja ATK laitteiden välillä näet vallitsee ambivalentinen viha-rakkaussuhde. Tunnustan että suurimmaksi osaksi tähän hankalahkoon suhteeseen on vaikuttanut lyhyehkö keskittymiskykyni asioihin, jotka eivät suju niin kuin toivoisin tai niin kuin olen suunnitellut.

Mutta keski-ikäisyys ei näemmä tuokaan mukanaan vain vaatekoon suurentumista ja puuvillan määrän korvaantumista lyckralla, sillä olen ilmeisesti saanut iän myötä kehitettyä myös paineen ja epämukavien asioiden sietokykyä. Niinpä vihdoin ja viimein tartuin tähän epämukavaan asiaan, kirjauduin sivuilleni ja aloin päivittämään niitä ihan ITSE.

Ja kappas. Tässä ne nyt ovat. Päivitetyt sivut.

Taputan itseäni olkapäälle ja jään keräilemään hetkeksi voimia siihen, että pääsen kirjoittamaan teille paikallispoliittisista ajatuksista. Ihan ajan kanssa! 🙂

Kunnallinenkin on kunnollinen

Edellisviikolla eronneen hallituksen myötä kaatui myös kalkkiviivoille valmisteltu sote-hanke. Uutisotsikot ovat kirkuneet viimeiset viikot uudistuksen valmisteluun kulutettujen 200 miljoonan euron tuhlaamisesta ja eronneet hallituspuolueet ovat siirtyneet nyt vaalikentille esittelemään uusia sote-mallejaan. Loppusuoralle päässeessä sote-hankkeessa oli perustuslaillisten rahoitusongelmien lisäksi myös yksi hankkeen alkuperäisen hengen vastainen ongelma. Nimittäin sanayhdistelmän so-alku oli unohtunut valmisteluissa te-osan jalkoihin.

Helsingin Sanomissa julkaistiin maaliskuun alussa (HS 3.3.2019) asiantuntijoiden puheenvuoro, jossa todettiin köyhyyden vaikuttavan lasten aivojen kehitykseen ja aiheuttavan lapsille toksista stressiä. Köyhyys on siis paitsi suuri terveysriksi, myös kansantaloudellinen ongelma. Ennaltaehkäiseviin ja tasa-arvoisiin palveluihin, päivähoitojärjestelmään ja koulutusjärjestelmään sijoitetut rahat, maksavat siis itsensä kansantaloudellisesta näkökulmasta takaisin, kun lapsistamme kasvaa verovaroja tuottavia yhteiskunnan jäseniä. Eriarvoistumisesta taas seuraa polarisaatiota, syrjäytymistä, ylisukupolvista köyhyyttä ja se on kallista.

Alkuperäisen sote-hankkeen lähtökohtina haluttiin nähdä asiakaslähtöisesti se, että julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut saataisiin toimimaan saumattomasti, tehokkaasti ja tasa-arvoisesti niin, että jokaisella kansalaisella olisi käytettävissään Helsingistä Inariin maakunnan tasolta yhdistetyt ja kilpailutetut palvelut sote-keskuksissa. Pihtiputaalais mummon diabetestä ja yksinäisyyttä hoidettaisiin samoilla periaatteilla, rahoituksella ja toimialojen saumattomalla yhteistyöllä, kuin porvoolaisen yksinhuoltajaäidinkin diabetestä ja yksinäisyyttä.

Jossakin vaiheessa so putosi te:n kelkasta. Julkisessa keskustelussa painopiste siirtyi yksinomaan terveyspalveluihin, erikoissairaanhoitoon, rahoitukseen, lääkäreihin, terveyskeskuksiin, valinnanvapauteen ja yksityisiin palveluntuottajiin. Jopa vanhuspalveluista ja vammaispalveluista, jotka epäonnistuneiden yksityisille palveluntuottajille ulkoistamisten kautta nousivat otsikoihin, puhuttiin terveyspuolen näkökulmasta, vaikka kyseiset palvelut kuuluvat juuri sosiaalipalveluiden piiriin. Monessa kunnassa sote-valmistautuminen aloitettiin budjettinäkökulmasta ulkoistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita, tai jopa kokonaan kummatkin palvelualueet, yksityisille palveluntuottajille, kun maakunnallinen ja valtiollinen rahoitushimmelijärjestelmä alkoi näyttämään siltä, ettei peruspalveluiden järjestämiseen olisi soten tultua enää varaa. Hyvinvointivaltiomme historian suurin kunnallisten palveluiden alasajo oli alkanut terveyspoliittisella tehostamisjargonialla perusteltuna.

Noin kymmenen prosenttia suomen väestöstä kuuluu siihen kansaosaan, joka käyttää 80 prosenttia sosiaali- ja terveyspalveluihin varatuista määrärahoista. Heidän haasteensa tai ongelmansa eivät ratkea vain lääkärikäynnillä ja pilleripurkilla, vaan monialaisella sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöllä. Lääkärijonojen poistamisen rinnalla olisi aidosti pohdittava myös sosiaalipalveluiden jonojen poistamista.

Ongelmien ennaltaehkäisy on avainasemassa kumpienkin palveluiden taloudellisten kustannusten hillitsemisessä, sillä raha ei takaa palveluiden laatua itsessään. Peruspalveluiden on oltava julkisella rahalla kustannettuja ja valvottuja palveluita, joita yksityiset palvelut voivat tarvittaessa täydentää. Olennaista on parantaa myös palveluiden koordinointia, vastuunjakoa ja johtamista. Yksityistäminen johtaa pitkällä tähtäimellä palveluiden laadun heikkenemiseen ja hintakustannusten nousuun, sillä yksityissektori toimii eri periaatteella kuin julkinen. Sen on tarkoitus tuottaa voittoa. Toiminta on markkinaehtoista, jolloin yksityiset palveluntuottajat eivät avaa toimipisteitään sote-keskuksiin tai maakuntiin, joissa sillä ei ole tarpeeksi asiakasvolyymiä voitontuottoon.

Seuraavan hallituksen yhtenä tärkeimpinä tehtävinä onkin ottaa sote-hankkeeseen nyt aidosti tasa-arvoinen, sekä sosiaali- että terveyspalveluja yhdistävä lähestymiskanta. Markkinaehtoisten palveluiden lobbaamisen sijaan olisi keskityttävä pienentämään tuloeroja, köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta. Viimeisen neljän vuoden aikana on hukattu 200 miljoonaa niiden keinojen ja arvopohjien löytämiseen, joka eivät toimi edes perustuslakimme näkökulmasta. Se on hyvä lähtökohta sille, että toimimattomien polkujen sijaan on nyt valittava ne toiset polut.

Anna mun kaikki kestää

Aloitin viikko siten mainostamaan poliitikko-sivujani Facebookissa. Olin varautunut siihen, että varmasti sivumainokselleni löytyy kommentoijia laidasta laitaan. Ja kappas, viikon aikana olen saanut enemmän kuin koskaan kommentteja ja nauru-tykkäyksiä miehiltä, joita yhdistää yksi ja sama tekijä sen lisäksi, että he ovat kaikki kantasuomalaisia miehiä. Jokaisen heidän sivuiltaan löytyy linkkejä, jotka liittyvät tavalla tai toisella maahanmuuttoon tai naisten aseman puolustamiseen raiskaustapauksissa.

Puhuimme tänään työpalaverissa sosiaalialalla kohdattavasta väkivallan uhasta ja sen ilmenemisestä. Väkivallan uhan kokemus on subjektiivinen kokemus, jota määrittelee myös se, mitä jokainen ymmärtää väkivallalla ja millaiset asiat koetaan väkivallaksi. Toiselle sanallinen uhkaaminen on jo väkivaltaa, siinä missä toinen ei vielä koe fyysistä loukkaamattomuuttaan koetelluksi pienestä tuuppimisesta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että väkivallastakin tulee arkipäivää ihmisille, joille sen uhka on läsnä kokoaikaisesti. Tällöin voi käydä myös niin, että kynnys sille, mikä on sallittua ja mikä ei, mataloituu ja tietyistä toimintatavoista tulee salakavalasti hyväksyttyjä.

Vuosi sitten #metoo-kampanja nosti esiin elokuva-alan kautta maailmalla ja Suomessa sen, miten hyväksytyksi miesten ja naisten eriarvoinen kohtelu on tullut yhteiskunnassamme. Kun lehdistö herkutteli päivittäin #metoo-otsikoilla, ihmiset kyllästyivät. Alkoi vastareaktio. Useammankin ihmisen sosiaalisen median päivityksissä ja palstoilla puhistiin siitä, miten herkkänahkaisia ihmisistä on tullut. Kyllä nyt pientä taputtelua ja ulkonäön kommentointia pitää sietää ja kai nyt naisten, jotka laittavat itsensä tyrkylle, on siedettävä myös pientä arvostelua ja lähentelyä.

Ei pidä. Törkeää käytöstä, vähättelyä, aliarvioimista, seksuaalista lähentelyä ja epätasa-arvoisuutta ei pidä koskaan sietää tai hyväksyä. Kun kukaan ei uskalla sanoa, että Keisarilla ei ole vaatteita, tulee valheesta totuus jota ei haluta, eikä uskalleta, korjata.

En aio hyväksyä tai sietää yhdenkään Tero-Petterin ala-arvoista kommentointia, joka ajattelee että somemaailman katveista on ok huudella naisille mitä sylki suuhun tuo ja samalla esittää olevansa todella huolestunut naisten raiskatuksi joutumisesta ja kohtelusta tässä yhteiskunnassa. Olen myös erittäin huolissani sen Jarmon miespuolisesta jälkikasvusta, joka olisi halunnut maistella vaalituheroani kommentoimalla siitä mainokseeni. Se, että olen asettunut omilla kasvoillani esittämään mielipiteitäni julkisesti, ei madalla epäkohteliaan ja epäasiallisen käytöksen hyväksymisen kynnystä yhtään.

Käytöstavat ovat kaikille ikään, sukupuoleen, ihonväriin tai uskonnollisesta taustaan katsomatta ilmaiset.

Kuka päättää asioistasi?

Olen saanut kunnian toimia Kaarinan kaupunginvaltuutettuna nyt melkein kahden vuoden ajan. Samalla olen saanut tutustua lähemmin kunnalliseen päätöksentekoon ja sen kimurantteihin kiemuroihin. Kaarinan kaupunginvaltuustossa ylintä kunnallista päätäntävaltaa käyttävät kuntavaaleilla valitut 51 valtuutettua, joista Kaarinan Vasemmistoliittoa edustaa kolme valtuutettua.

Politiikka on joukkuelaji. Se pitää sisällään suunnitelmia, strategiota, kompromisseja, pelinavauksia, hyökkäyksiä ja puolustuksia. Vaikka kaupunginvaltuusto käyttääkin kuntalaisten yhteisistä asioista ylintä päätäntävaltaa, suurin osa asioista valmistellaan eri hallintoalojen lautakunnissa, joiden pohjaesitysten kautta asiat siirtyvät kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Vaikka idea tai aloite olisikin loistava, on sen ensin läpäistävä virkamiesten valmisteleva esittely lautakunnalle ja viisaiden lautakuntajäsenten päätöksenteko, jonka jälkeen asiaan oman sanansa lausuu kaupunginhallitus, ennen kuin aloite palaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Toisinaan päätöksenteko on hidasta. Kuntalaisen näkökulmasta, jopa tuskallisen hidasta. Oman osansa hitaaseen päätöksen tekoon tuovat eri joukkueiden, eli eri puolueiden omat agendat eri asioiden suhteen. Joukkueet pelaavat omilla strategioillaan sen mukaan, millaista painoarvoa tai lisäarvoa kunkin asian kannattaminen tai vastustaminen tuo heidän poliittisesti ajamilleen asioille.

Kaarinan kaupunginvaltuusto kokoontui jälleen eilen maanantaina ja asialistalle oli yllättäen putkahtanut jopa kolme Kaarinan Vasemmistoliiton tekemää aloitetta. Ensimmäinen listalla ollut aloitteemme käsitteli peruskouluissa työskentelevien koulunkäynnin- ja iltapäiväkerho-ohjaajien kesäajan lomauttamisen uudelleenarvioimista. Olimme alkuperäisen aloitteen jättäneet jo viime vuoden huhtikuussa ja ilmaisimme aloitteessamme huolemme, että nämä pienipalkkaiset ammattiryhmät pakotetaan kesäajaksi palkattomiksi ja toivoimme, että kaupungin sivistyspalvelut tekee selvityksen siitä, voitaisiinko nämä ammattiryhmät työllistää kesäajoiksi koulujen ollessa suljettuina, esimerkiksi nuorisotoimen toimesta kesätoiminnanohjaajiksi, sivistystoimen kautta päiväkoteihin tai sosiaalipalveluiden kautta hoiva-alan tehtäviin.

Elokuussa 2018 sivistystoimenjohtaja oli jättänyt sivistyslautakunnalle selvityksen asiaan. Perusteluissa mainittiin tiivistettynä, että ko. ohjaajilta kyllä tiedustellaan vuosittain heidän halukkuuttaan työskennellä joissakin muissa kaupungin tehtävissä ja ¾ näistä ohjaajista on ilmaissutkin halukkuutensa työskennellä kesäkuukausien aikana. Ongelmaksi on vain muodostunut se, että kaupungilla ei ole tarjota näille ohjaajille heidän ammattitaitoaan vastaavia ”kesätöitä”. Lisäksi palkattomista kesäkuukausista syntyy tietysti palkkasäästöjä, kun ko. ohjaajat voivat hakea kesäkuukausille työttömyyskorvausta omien ammattijärjestöjensä työttömyyskassoista. Saimme myös huomautuksen sivistystoimenjohtajalta, että olimme aloitteessamme käyttäneet lomautus-sanaa, kun todellisuudessa näitä ammattiryhmiä ei lomauteta vaan heille kirjoitetaan määräaikaisia työsopimuksia.  Sivistyslautakunta päättikin esittää tämän perustelun pohjalta, että tämä selvitys riittää vastaukseksi tähän valtuustoaloitteeseen. Lautakunta totesi kuitenkin, että kaupungilla on velvollisuus tarjota ensisijaisesti kesätöitä vakituisille koulunkäynnin ohjaajille ennen ulkopuolisten sijaisten palkkaamista.

Perustelut olivat Kaarinan Vasemmistoliiton mielestä ontuvia, käytäntö edelleen epäreilu, eikä selvityksessä oltu selvitetty ko. ammattiryhmien mahdollisuutta työllistyä kaupungin eri palvelualueille. Kaupunginhallituksen jäsenemme esitti asian palautusta käsittelyyn, sen tullessa kaupunginhallituksen käsittelyyn syyskuussa 2018. Kukaan muu kaupunginhallituksen jäsen, eli kukaan muu puolue, ei kannattanut asian palatusta ja asia raukesi. Asia siirtyi siis sellaisenaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuustossa seuraavalla viikolla, Kaarinan Vasemmistoliitto esitti edelleen asian palauttamista uudelleen valmisteluun niin, että selvitetään kaupungin mahdollisuudet osoittaa korvaavia työtehtäviä kaupungin eri palvelualueilta. Asia palautui yksimielisesti uudelleen valmisteluun.

Joulukuussa 2018 sivistyslautakunta käsitteli asiaa uudelleen. Nyt asiaa valmisteleva virkamies, sivistystoimenjohtaja, oli selvittänyt ja tiedustellut eri palvelualueilta ko. ammattiryhmälle sopivia ja korvaavia työtehtäviä koulujen kesälomien ajaksi. Työtehtäviä olikin löytynyt sekä vammaispalveluista, että mahdollisesti puistoyksiköstä. Asia siirtyi jälleen kaupunginhallitukselle ja sieltä eiliseen kaupunginvaltuustoon.

Mitä sitten saavutimme melkein vuoden kestäneellä aloitekierroksella? Asiaan perehdyttiin, ko. ammattiryhmän tilanne nostetiin esille, vaihtoehtoja kesäaikaiselle pakkotyöttömyydelle jouduttiin etsimään ja toimintakäytöntöihin toivottavasti myös vastaisuudessa kiinnitetään huomiota.

Toinen asialistalla ollut aloitteemme koski kaupungin vuokratalojen kunnossapitoa. Olimme viime syksynä saaneet Kaarinan Vasemmistoliittoon useita huolestuneita yhteydenottoja kaupungin vuokrataloissa asuvilta sukkailta siitä, että vuokrataloyhtiö laiminlyö korjaus- ja kunnossapitovelvollisuuksiaan vuokrataloissaan. Olimme saaneet laiminlyönneistä valokuvia, sekä kuulleet että asukkaiden ilmoituksiin laiminlyönneistä suhtaudutaan vähättelevästi. Teimme asiasta aloitteen lokakuun 2018 kaupunginvaltuustossa, jossa vaadimme, että asiaa selvitetään ja mahdollisiin kunnossapitotoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Saimme eilisessä valtuustossa vastauksena aloitteeseemme vuokratalojen hallituksen selvityksen. Selvityksessä muun muassa todettiin hallituksen näkevän, että Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoaloite sisälsi tarkoituksella tai tarkoituksettomasti esitettyjä perättömiä väitteitä, jotka oikaisematta saattaisivat aiheuttaa vahinkoa yrityksen imagolle. Asia nuijittiin eilen loppuun käsitellyksi.

Mitä saavutimme aloitteellamme? Saimme aloitteemme jälkeen jälleen yhteydenottoja samaisilta asukkailta kuin aiemminkin. Osa laiminlyönneistä oltiin käyty kaikessa hiljaisuudessa korjaamassa, jonka jälkeen paikan päälle oli ilmestynyt vuokrataloyhtiön delegaatio toteamaan, että kaikki kunnossapitotyöt on hoidettu asianmukaisesti. Ilmeisesti se koira älähti, johon kalikka kalahti, vaikka virallisesti Kaarinan Vasemmistoliiton arveltiinkin tahallisesti aiheuttaneen vuokrataloyhtiön imagolle vain haittaa moisilla perättömillä valtuustoaloitteilla.

Kolmas listalla ollut aloitteemme koski aloitettamme Kaarina-talon edustalle valmistuvan aukion nimeämisestä Touko Laaksosen aukioksi. Teimme aloitteen elokuun 2018 valtuustossa, jossa perustellusti esitimme kulttuurikeskus Kaarina-talon edustalle valmistuvan aukion nimeämistä kansainvälisesti tunnetuimman kaarinalaisen, taiteen moniosaajan Touko Laaksosen mukaan. Aloitteemme allekirjoitti yli puolet vaaltuutetuista. Kaupunkikehityslautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan lokakuussa 2018. Kaupunginarkkitehti esitti lautakunnalle, että Kaarina-talon edusta säilytetään asemakaavan mukaisesti viereisen Oskarinaukion jäädessä paikoitusalueeksi Oskarintorina, mutta aukiolta lähtevä kadunpätkä nimettäisiin Touko Laaksosen kaduksi. Kaupunkikehityslautakunnan kokoomusjäsen ehdotti, että katu nimetään Oskarinkaduksi ja aukion nimestä päätetään myöhemmin. Valtuustoaloitteemme allekirjoittanut, eli aloitettamme kannattanut perussuomalaisten lautakuntajäsen kannatti kuitenkin kokoomusjäsenen ehdotusta, toisen perussuomalaisen lautakuntajäsenen kannattaessa kaupunginarkkitehdin pohjaesitystä. Tämän jälkeen suoritettiin äänestys, jossa pohjaesitys hävisi. Kaarinaan ei tulisi Touko Laaksosen aukiota, eikä Touko Laaksosen katua.

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli asiaa vielä kokouksessaan joulukuussa 2018. Tällöin lautakunta vielä perusteli päätöstään, että uusi Kaarina-talon eteen valmistuva tori tulee olemaan Kaarina pääaukio. Tämän vuoksi nimistön selkeyden, paikan luonteen sekä asiakkaiden ja yleisön opastamisen kannalta aukion nimenä tulee olla Kaarina tori.

Eilisessä kaupunginvaltuustossa pidin puheenvuoron asiaa käsiteltäessä. Kiitin kaupunginarkkitehtiä rohkeudesta esittää aukiolta lähtevän kadun nimeämistä Touko Laaksosen mukaan, ja toista perussuomalaista kaupunkikehityslautakunnan jäsentä rohkeudesta olla pohjaesityksen kannalla. Ihmettelin, miksi lautakunta ei huomioinut päätöksessään, että aloitetta kannatti yli puolet valtuutetuista. Toivoin myös, että Kaarinan kaupunki hyödyntäisi tämän ehkä ainoan kansainvälisesti tunnetun kaarinalaisen nimeä ja miettisi esimerkiksi seuraavan kadun, puiston tai viheralueen nimeämistä Touko Laaksosen mukaan. Jätin asiasta toimenpide-esityksen, jota toinen Kaarina Vasemmistoliiton valtuutettumme kannatti.

Kaupunkikehityslautakunnan kokoomuslainen puheenjohtaja vastasi puheenvuorooni, että asiasta oli kyllä käyty keskustelua lautakunnassa, mutta keskustelut ovat salassa pidettäviä. Hän toi myös esille lautakunnan selvittäneen, että pitkälle Kaarinan historiaan katsottaessa sellaisia merkittäviä henkilöitä, joille erillisiä alueita voitaisiin kunnioittavasti nimetä, löytyy pitkälti yli sata nimeä. Touko Laaksonen varmasti hänen mukaansa mahtuu tähän listaan kuitenkin mukaan.  Toinen kokoomuslainen valtuutettu käytti myös puheenvuoron muistuttaen, että Kaarinan alueelta löytyy pitkä kirkollinen historia keskiajalle asti, jota tarkasteltaessa löydämme myös monia kaarinalaisia merkkihenkilöitä.

Aloitteemme kautta saimme ikäväksemme todeta, että Kaarina ei vielä vuonna 2019 ollut tarpeeksi ketterä, eikä tarpeeksi avoin. Kirkkohistoriamme on ilmeisesti kulttuurihistoriallisesti arvostettavampaa, kuin muu taidehistoria.

Mutta Kaarinan Vasemmistoliiton puolesta voin luvata, että kun Finlaysonin lakanavalikoimaan ilmestyy seuraavaksi kuosi kansainvälisesti merkittävän kaarinalaisen piispan kirjoituksista, ehdotamme taatusti heti kyseisen piispan mukaisen aukion nimeämistä Kaarinaan.

Mistä on tulevaisuuden Minna Canthit tehty?

Vanhempi tyttäreni oli muutama vuosi sitten erittäin kiinnostunut avaruudesta. Kirjastosta etsittiin ja lainattiin kaikki maailmankaikkeutta käsittelevät kirjat, netistä kaivettiin tietoa mustista aukoista ja planeetoista ja kotona rakenneltiin avaruusalusmajoja. Yhtenä päivänä eskarista palasi itkuinen ja pettynyt lapsi. Leikkien tiimellyksessä eräs poika oli nauranut ja todennut että tyttäreni avaruusinnokkuus oli turhaa, koska tytöistä ei kerta kaikkiaan voisi koskaan tulla astronautteja. Astronautteja voisi tulla vain pojista. Lapset ovat lapsia, ajattelin ja yritin parhaani mukaan selittää, että asia ei todellakaan ole niin. Tytöt voivat opiskella ja olla kiinnostuneita ihan tasan tarkkaan samoista aiheista, kuin pojatkin. Tyttärestäni voisi tulla ihan samalla tavalla astronautti tai avaruustutkija, kuin kenestä tahansa muustakin.

Pieni loukattu mieli tasaantui, mutta jokin asiassa jäi vaivaamaan ja suututtamaan itseäni. Ja suututtaa edelleen. Tiesin nimittäin valehdelleeni. Edelleenkään ei tällä vuosituhannella ole itsestäänselvyys, että tytöistä voisi tulla astronautteja samalla tavalla kuin pojista. Ei ainakaan välttämättä ihan samalla uurastuksella, kunnianhimolla tai ainakaan välttämättä samalla palkalla.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 175 vuotta Minna Canthin syntymästä. Liputuspäivän Canth sai kalenteriimme vasta vuonna 2003, vaikka hänen sanomansa ja ajatuksensa eivät ole juuri 150 vuodessa ajankohtaisuutensa kanssa juurikaan muuttuneet. Canth otti rajustikin sen aikaisessa yhteiskunnassa kantaa naisen asemaan, tasa-arvoon, ihmisarvoon ja eriarvoisuuteen. Canthia kritisoitiin ja hän sai osakseen rajuakin vihapuhetta, koska nosti esille aiheita ja asioita, jotka olivat rumia ja joista ei olisi saanut puhua. Ainakaan naisena.

Canth oli myös kovin kiinnostunut vallasta ja sen vaikutuksista erityisesti niihin ihmisiin, joilla oli valtaa vain vähän. Canth ymmärsi, että yksi vallanpitämisen keinoista oli ihmisten pitäminen pimennossa valistukselta ja tiedolta ja siksi hän puhuikin erityisesti koulutuksellisesta tasa-arvosta ja oli turhautunut siitä, että naisia pidettiin älyllisesti sivistymättöminä samaan aikaan, kun heidän opintomahdollisuuksiaan oli säädelty tiukasti esimerkiksi avioliittoinstituution kautta. Aviomies kun määritti oman valistunäkemyksensä kautta sen, oliko vaimolla oikeus tietoon vai ei.

Minna Canth myös ymmärsi, että yhteiskunnalliset rakenteet muuttuvat hitaasti. Mutta silti tiedostamistyö ja valtarakenteiden muuttaminen kuuluu meille kaikille. Canth kirjoitti : ”Aatteet vaihtuvat, yhteiskunnallinen olotila vaihtuu, mutta ihminen pysyy ihmisenä”.

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2018 korkeimmat keskiansiot olivat 42-vuotiailla miehillä. Vastaavasti naisten keskiansiot ovat noin 800 euroa pienemmät, kuin miesten. Tuloero on selvä kaikissa tuloluokissa ja kasvaa, mitä suuremmat keskiansiot ovat. Vähiten ansaitsevat 17-30-vuotiaat naiset, keskimäärin noin 1500€/kk.

Emme ole siis kulkeneet kovinkaan onnistuneesti kohti sitä tasa-arvoista ja vapaan sivistyksen yhteiskuntaa, josta Minna Canth jo seitsemän lapsen yksinhuoltajana haaveili. Syitä on varmasti monia, mutta näkyvimmät ja tuntuvimmat asiat ovat tapahtuneet ihan viimeisen neljän vuoden aikana.

Hallituksemme on leikannut koulutuksen määrärahoista, kurittaneet erityisesti pienipalkkaisia ja naisvaltaisia aloja KiKy-sopimuksellaan ja lisänneet tuloerojen kasvua mm. veropolitiikallaan.  Canthkin ymmärsi saamansa aggressiivisen vihapuhepalautteen perusteella, että ihmisten tyytymättömyys ja viha kumpuaa eriarvoisuuden kokemuksesta. Kun kuilua väestön sisällä kasvatetaan, he eivät enää vihaltaan näe tyytymättömyytensä lähtökohtia, vaan toisensa vihollisena ja lopulta syövät toisensa hengiltä. Metsä häviää puilta ja muutoksen tuulet sammuvat vihan liekkeihin.

En halua enää valehdella. Haluan luvata nuorimmalle tyttärelleni, että ihan oikeasti hänestä voi tulevaisuudessa tulla lakimies, palomies tai astronautti. Että esteenä ei tässä yhteiskunnassa ole kuin oma sinnikkyys ja tahto taistella unelmiensa puolesta. Että häntä arvostetaan tulevaisuudessa työssään osaamisensa ja kykyjensä kautta, eikä sen kautta, onko hän jo perustanut tai perustamassa perhettä, tai onko hänellä sukupuolensa vuoksi kykyä oppia, ajatella tai innovoida jotakin uutta.