Eduskuntavaalit 2019

Kestävä yhteiskunta

Kestävän yhteiskunnan kulmakiviä ovat toimivat ja saavutettavat palvelut ja tasa-arvoinen sosiaaliturva.

Yhteiskunnasta pitää rakentaa kestävä niin, että kunnalliset palvelut muodostavat palveluverkoston ja yksityiset täydentävät niitä. SOTE pitää suunnitella ja rakentaa julkisella rahalla kunnalliset palvelut edellä ihmisten tarpeisiin, ei yksityisten ja monikansallisten suuryrityksen tarpeisiin.

Sosiaaliturvaa pitää uudistaa huomioimalla, että hyvinvointia ei lisätä vähentämällä niiltä, joilla on jo valmiiksi vähemmän. Sosiaaliturvan pitää taata ihmisille yhtäläinen oikeus osallisuuteen ympäröivässä yhteiskunnassa.

Osallisuuteen vaikuttavat myös tasa-arvoinen koulutuspolitiikka sekä lapsi- ja perhepolitiikka. Kestävän yhteiskunnan pyrkimyksenä on oltava eriarvoisuuden vähentäminen taloudellisilla ja poliittisilla keinoilla tuloeroja kaventamalla ja osallisuutta lisäämällä.

Kestävä talous

Kestävä talous ei voi perustua vain hyvätuloisten verokevennyksiin, vaan talouden pitää olla kestävällä pohjalla niin, että siitä hyötyvät kaikki kansalaiset tasapuolisesti.

Verotuksen on perustuttava progressiivisuuteen, jolloin jokainen kansalainen kerryttää verovaroja oman maksukykynsä mukaan. On panostettava työikäisten ihmisten työhyvinvointiin ja mahdollistettava urapolkujen suunnittelu niin, että ihmiset jaksavat tehdä töitä eläkeikään asti.

Työn pitää olla kannattavaa ja arvostettavaa. Tulevaisuudessa työ tulee muuttumaan entisestään pätkätöiden yleistyessä. Automaatio ja digitalisaatio tulevat korvaamaan ihmisen työpanosta, jolloin vanhoja ammatteja häviää ja uusia muodostuu tilalle.

Sosiaaliturvaa uudistettaessa on otettava huomioon myös työn murroksen vaikutus ihmisten arkielämään. On pohdittava, millaisilla keinoilla yhteiskunta tukee mm. naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa, perhepolitiikkaa ja yrittäjyyttä.

Työehtosopimuksista ja palkoista tulisi jatkossakin päättää ja sopia kolmikantaisesti.

Kestävä ympäristö 

Kestävä ympäristö tarkoittaa ekologisempaa asumista ja liikennettä sekä uusiutuvia energiamuotoja. Näiden kehittämiseen tulee myös panostaa rahaa, jotta Suomen luonto pysyy puhtaana tulevaisuudessakin.