Kuntavaalit 2021

Kaarinasta on rakennettava kaupunki, jonka vahvat julkiset palvelut huolehtivat kaupunkilaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, ja joiden palveluvalikkoa yksityiset palvelut voivat täydentää. Ennaltaehkäiseviä matalankynnyksen palveluita on lisättävä ja huolehdittava myös sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön riittävästä resurssoinnista ja jaksamisesta.

Sivistyspalveluissa on huolehdittava päivähoidon painopisteen kääntämisestä niin, että päävastuu palveluiden tuottamisesta on kunnallisella sektorilla, eikä yksityisellä. Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot on säilytettävä pieninä, jotta henkilökunta pystyy takaamaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lapsille.   

Moniammatillista yhteistyötä on lisättävä neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja nuorisotyön välillä, jotta lapsiperheiden syrjäytymisen kehittymiseen voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti.  

Tasa-arvoiset ja saavutettavat palvelut takaavat hyvinvoivat asukkaat, jotka luovat elinvoimaisen Kaarinan.

Mottoni on, että kunnallisessa päätöksenteossa julkisten palveluiden on oltava etusijalla kaikessa päätöksenteossa.

Julkiset palvelut ensin!

Tehdään Kaarinasta paras kunta kaikille – ei harvoille!